Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-04-1973 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1973-135".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1973-03-21
Datum van uitgifte 1973-04-11
Identifier stb-1973-135
Jaargang 1973
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1973-04-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 135
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel WET van 21 maart 1973, houdende herziening van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering omtrent de opschorting van de tenuitvoerlegging van vonnissen of arresten in verband met de indiening van verzoekschriften om gratie
Uitgever Ministerie van Justitie