Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-1972 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1972-313".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1972-06-07
Datum van uitgifte 1972-07-06
Identifier stb-1972-313
Jaargang 1972
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1972-07-06
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 313
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel WET van 7 juni 1972, houdende regelen met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van dienstplichtige militairen en daarmede gelijkgestelden tegen geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen)
Uitgever Ministerie van Justitie