Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-1971 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1971-376".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1971-06-15
Datum van uitgifte 1971-06-22
Identifier stb-1971-376
Jaargang 1971
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1971-06-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 376
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel BESLUIT van 15 juni 1971, betreffende: 1. nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 14 februari 1963 (Stb. 50), tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de artikelen 124 en 125, vijfde lid, van de Pachtwet; 2. nadere wijziging van het Beroepsreglement (Stb. 1956, 423); 3. nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 3 oktober 1956 (Stb. 497), betreffende rechtspraak in ambtenarenzaken; 4. de vergoeding, bedoeld in artikel 24 van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
Uitgever Ministerie van Justitie