Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-06-1971 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1971-356".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1971-05-06
Datum van uitgifte 1971-06-08
Identifier stb-1971-356
Jaargang 1971
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1971-06-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 356
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel WET van 6 mei 1971, houdende wijziging van de Leerplichtwet 1969 en van de Arbeidswet 1919, zomede van enkele andere wetten
Uitgever Ministerie van Justitie