Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-08-1967 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1967-396".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1967-07-20
Datum van uitgifte 1967-08-03
Identifier stb-1967-396
Jaargang 1967
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1967-08-03
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 396
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel WET van 20 juli 1967 tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Koophandel en van een aantal wetten in verband met de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering, alsmede nadere wijziging van enkele sociale verzekeringswetten.
Uitgever Ministerie van Justitie