Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-1965 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1965-58".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1965-02-16
Datum van uitgifte 1965-02-23
Identifier stb-1965-58
Jaargang 1965
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1965-02-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 58
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel BESLUIT van 16 februari 1965, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 9 november 1961, Stb. 402 (herziening van het kinderstrafrecht en het kinderstrafprocesrecht), van de wet van 9 november 1961, Stb. 403 (nieuwe Beginselenwet voor de kinderbescherming), van het bepaalde in artikel 11, onder M, van de wet van 20 november 1963, Stb. 485 ( wijziging van enige artikelen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, enz.) en van de algemene maatregel van bestuur van 25 juli 1964, Stb. 327 (Uitvoeringsbesluit kinderbescherming)
Uitgever Ministerie van Justitie