Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-1963 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1963-485".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1963-11-20
Datum van uitgifte 1963-12-05
Identifier stb-1963-485
Jaargang 1963
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1963-12-05
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 485
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel WET van 20 november 1963, houdende wijziging van enige artikelen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie, de Wet tot invoering van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen, de Wegenverkeerswet, de Vuurwapenwet 1919, de Jachtwet, de Veewet en de Kieswet.
Uitgever Ministerie van Justitie