Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-07-1962 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1962-256".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1962-07-23
Datum van uitgifte 1962-07-27
Identifier stb-1962-256
Jaargang 1962
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1962-07-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 256
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel BESLUIT van 23 juli 1962, houdende inwerkingtreding van de wet van 26 april 1962 (Stb. 160) tot vaststelling van een algemene kinderbijslagverzekering, van de wet van 26 april 1962 (Stb. 161) tot wijziging van wettelijke regelingen inzake kinderbijslag en kindertoelage en van de Coördinatiewet Sociale Verzekering alsmede intrekking van de Kinderbijslagwet voor rentetrekkers en de Kindertoelagewet voor gepensioneerden (Aanpassing Algemene Kinderbijslagwet) en van de wet van 26 april 1962 (Stb. 162) tot wijziging van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid en van de Organisatiewet Sociale Verzekering.
Uitgever Ministerie van Justitie