Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-03-1962 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1961-482".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1961-12-08
Datum van uitgifte 1962-03-01
Identifier stb-1961-482
Jaargang 1961
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1962-03-01
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 482
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel WET van 8 december 1961 tot nadere wijziging van de Ziektewet, de Kinderbijslagwet, de Ongevallenwet 1921 en de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 (Uitbreiding werking wetsduidingsbepalingen).
Uitgever Ministerie van Justitie