Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-1960 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1960-145".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1960-04-06
Datum van uitgifte 1960-04-26
Identifier stb-1960-145
Jaargang 1960
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1960-04-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 145
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel WET van 6 april 1960, houdende nadere wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en enige andere sociale verzekeringswetten (voorzieningen in verband met het zgn. uitlenen van arbeidskrachten).
Uitgever Ministerie van Justitie