Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-1958 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1958-296".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1958-05-22
Datum van uitgifte 1958-07-01
Identifier stb-1958-296
Jaargang 1958
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1958-07-01
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 296
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel WET van 22 mei 1958, houdende wijziging van de bepalingen betreffende verbeurdverklaring en inbeslagneming
Uitgever Ministerie van Justitie