Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-1953 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1953-578".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1953-12-24
Datum van uitgifte 1953-12-24
Identifier stb-1953-578
Jaargang 1953
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1953-12-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 578
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel WET van 24 December 1953 tot wijziging van de Ongevallenwet 1921, de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, de Ziektewet, de Kinderbijslagwet en de Werkloosheidswet (Coördinatie sociale verzekering en belastingen naar het loon).
Uitgever Ministerie van Justitie