Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-04-2024 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "prb-2024-5414".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanvullend beleidskader huisvesting vergunninghouders 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Zuid-Holland
Grondslag Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&g=2019-07-01
Grondslag Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2020-01-01
Identifier prb-2024-5414
Jaargang 2024
Maker Zuid-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.25/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2024-04-18
Publicatienummer 5414
Referentienummer PZH-2020-733012016 (DOS-2020-0001971)
Regeling CVDR641687_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-04-19
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 16 juni 2020, met kenmerk PZH-2020-733012016 (DOS-2020-0001971) houdende regels omtrent de vaststelling van de Beleidsregel aanvullend beleidskader huisvesting vergunninghouders 2020
Uitgever Zuid-Holland

Op de kaart