Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2023 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "prb-2023-15509".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen en aanpassen kabels en leidingen Gelderland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Gelderland
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2023-08-01
Grondslag artikel 158 van de Provinciewet]|[1.0:c:BWBR0005645&artikel=158&g=2023-04-01
Identifier prb-2023-15509
Jaargang 2023
Maker Gelderland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/5.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2023-12-22
Publicatienummer 15509
Regeling CVDR709847_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregel nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen en aanpassen kabels en leidingen Gelderland
Uitgever Gelderland

Op de kaart