Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-07-2022 gepubliceerd door Fryslân. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2022-8803".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Fryslân
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Fryslân
Grondslag artikel 42 van de Scheepvaartverkeerswet]|[1.0:c:BWBR0004364&artikel=42&g=2021-07-01
Grondslag artikel 2 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer]|[1.0:c:BWBR0006309&artikel=2&g=2011-05-25
Identifier prb-2022-8803
Jaargang 2022
Maker Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2022-07-22
Publicatienummer 8803
Referentienummer 02014481
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 15 juli 2022, kenmerk 02014481, afdeling Provinciale Waterstaat, betreffende het instellen van een verbod ontmoeten en voorbijlopen en een verplichting tot marifoongebruik (VHF-20) op het gedeelte van de Vaarweg naar Heerenveen, vanaf kmr. 00.300 tot kmr. 11.600 en het uitluisteren van marifoonkanaal VHF-20 op het gehele traject van de Vaarweg naar Heerenveen (provinciale vaarweg nr. 008, staat A, Vaarwegenverordening Fryslân 2014)
Uitgever Fryslân

Op de kaart