Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2022 gepubliceerd door Noord-Holland. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2022-7525".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Notulen punt 11 beraadslagend |exb-2022-35844
Bijlage Notulen punt 11 besluitvormend |exb-2022-35845
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Holland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Noord-Holland
Grondslag Referendumverordening Noord-Holland 2018]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR610139
Identifier prb-2022-7525
Jaargang 2022
Maker Noord-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.5/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2022-06-23
Publicatienummer 7525
Referentienummer 20-2022
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland, nr. 20-2022, van 23 mei 2022 inzake kennisgevingen referendumverzoeken Eerste partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 en Omgevingsverordening Noord-Holland 2022
Uitgever Noord-Holland

Op de kaart