Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-2022 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "prb-2022-6995".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Reglement adviescommissie Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Zuid-Holland
Grondslag artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=3%3A5&g=2022-05-01
Grondslag artikel 82 van de Provinciewet]|[1.0:c:BWBR0005645&artikel=82&g=2022-05-01
Grondslag Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR677740
Identifier prb-2022-6995
Jaargang 2022
Maker Zuid-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2022-06-15
Publicatienummer 6995
Regeling CVDR677895_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-06-16
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Reglement adviescommissie Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland
Uitgever Zuid-Holland

Op de kaart