Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2022 gepubliceerd door Fryslân. De publicatie is van het type omgevingsvergunning en heeft als identifier "prb-2022-571".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Fryslân
Gebiedsmarkering (Adres) De Meerpaal 11, 9206AJ, Drachten, Gemeente Smallingerland
Identifier prb-2022-571
Jaargang 2022
Maker Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-Web-ZM/1.18/xml/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-Web-ZM.xml
Omgevingsactiviteit milieu
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2022-01-14
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 571
Subrubriek omgevingsvergunning
Taal nl
Titel Gemeente Smallingerland Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgever Fryslân

Op de kaart