Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-04-2022 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "prb-2022-4587".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Zuid-Holland
Grondslag Algemene subsidieverordening Zuid-Holland]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR298777
Identifier prb-2022-4587
Jaargang 2022
Maker Zuid-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.2/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2022-04-21
Publicatienummer 4587
Referentienummer PZH-2022-803009409
Regeling CVDR655935_3
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-05-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland
Uitgever Zuid-Holland

Op de kaart