Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2021 gepubliceerd door Zeeland. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "prb-2021-5146".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Burgerlijk recht
Citeertitel Privacybeleid Provincie Zeeland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zeeland
Geo informatie (provincie) Zeeland
Grondslag Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming]|[1.0:c:BWBR0040940&g=2020-01-01
Jaargang 2021
Maker Zeeland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-07-01
Referentienummer 67323
Regeling CVDR659548_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-07-02
Taal nl
Titel Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende de vaststelling van het Privacybeleid Provincie Zeeland
Uitgever Zeeland
Verwijzing prb-2021-5146
Volgnummer 5146