Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-06-2021 gepubliceerd door Zeeland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2021-4475".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Citeertitel Instellingsbesluit Adviescommissie Samen in Zee: versterking cultuur in Zeeland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zeeland
Geo informatie (provincie) Zeeland
Grondslag artikel 82 van de Provinciewet]|[1.0:c:BWBR0005645&artikel=82&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Zeeland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-06-10
Referentienummer 58086
Regeling CVDR658666_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-06-11
Taal nl
Titel Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende instellingsbesluit Adviescommissie Samen in zee; versterking cultuur in Zeeland
Uitgever Zeeland
Verwijzing prb-2021-4475
Volgnummer 4475