Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-04-2021 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2021-3223".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Werk | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht
Geo informatie (provincie) Utrecht
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/379487/CVDR379487_6.html
Jaargang 2021
Maker Utrecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.24/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-04-28
Referentienummer 2021-26
Regeling CVDR379487_7
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-04-29
Taal nl
Titel Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 21 september 2015 (nr. 815F72D7) houdende regels inzake de subsidieverstrekking ten behoeve van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 provincie Utrecht (Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht)
Uitgever Utrecht
Verwijzing prb-2021-3223
Volgnummer 3223