Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-04-2021 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2021-2860".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Geo informatie (provincie) Zuid-Holland
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_3.html
Jaargang 2021
Maker Zuid-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.21/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-04-15
Referentienummer PZH-2021-764375632
Regeling CVDR656685_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-04-16
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 2 maart 2021, PZH-2021-764375632, houdende regels omtrent de subsidie voor MKB-Deals (Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland)
Uitgever Zuid-Holland
Verwijzing prb-2021-2860
Volgnummer 2860