Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-02-2021 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2021-1272".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Geo informatie (provincie) Zuid-Holland
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/422145/CVDR422145_13.html
Jaargang 2021
Maker Zuid-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.17/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2021-02-18
Referentienummer PZH-2021-764801157
Regeling CVDR654416_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-02-19
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 16 februari 2021 PZH-2021-764801157 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het versterken van de biotopen en de populaties van de icoonsoorten grutto en patrijs (Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2021)
Uitgever Zuid-Holland
Verwijzing prb-2021-1272
Volgnummer 1272