Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Noord-Holland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2020-3325".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Uitvoeringsregeling warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau 2019-2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Holland
Geo informatie (provincie) Noord-Holland
Grondslag http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/CVDR114219/CVDR114219_2.html
Jaargang 2020
Maker Noord-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2020-06-02
Regeling CVDR621279_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-06-03
Taal nl
Titel Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 29 januari 2019, nr 1168768/1169608, houdende regels omtrent het uitvoeren van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving 2019-2020 (Uitvoeringsregeling warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau 2019-2020)
Uitgever Noord-Holland
Verwijzing prb-2020-3325
Volgnummer 3325