Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-05-2020 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2020-3216".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Geo informatie (provincie) Zuid-Holland
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_2.html
Jaargang 2020
Maker Zuid-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2020-05-28
Referentienummer PZH-2020-735096152
Regeling CVDR640694_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-05-29
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland)
Uitgever Zuid-Holland
Verwijzing prb-2020-3216
Volgnummer 3216