Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-04-2020 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2020-2098".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Geo informatie (provincie) Noord-Brabant
Grondslag Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
Jaargang 2020
Maker Noord-Brabant
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2020-04-08
Referentienummer C2260390/4662466
Regeling CVDR386565_3
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-04-09
Taal nl
Titel Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent grondwater (Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant)
Uitgever Noord-Brabant
Verwijzing prb-2020-2098
Volgnummer 2098