Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-04-2020 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "prb-2020-1963".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Geo informatie (provincie) Zuid-Holland
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2020-03-19
Grondslag artikel 158 van de Provinciewet]|[1.0:c:BWBR0005645&artikel=158&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Zuid-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.4/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2020-04-03
Referentienummer PZH-2020-731375192
Regeling CVDR639047_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-04-04
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 31 maart 2020 tot vaststelling van de Beleidsregel nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2019 (Beleidsregel nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2019)
Uitgever Zuid-Holland
Verwijzing prb-2020-1963
Volgnummer 1963