Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-04-2020 gepubliceerd door Flevoland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2020-1813".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel ontheffing TUG
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Flevoland
Geo informatie (provincie) Flevoland
Grondslag Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81, lid 1
Grondslag Wet luchtvaart, art. 8a.51
Jaargang 2020
Maker Flevoland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.4/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2020-04-01
Referentienummer 2565245
Regeling CVDR119265_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-06-01
Taal nl
Titel Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (Beleidsregel ontheffing TUG)
Uitgever Flevoland
Verwijzing prb-2020-1813
Volgnummer 1813