Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2019 gepubliceerd door Groningen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "prb-2019-8088".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel salderen stikstof provincie Groningen 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Groningen
Geo informatie (provincie) Groningen
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2019-11-14
Grondslag artikel 2.2 van de Wet natuurbescherming]|[1.0:c:BWBR0037552&artikel=2.2&g=2019-10-01
Grondslag artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming]|[1.0:c:BWBR0037552&artikel=2.7&g=2019-10-01
Jaargang 2019
Maker Groningen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.9/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2019-12-12
Referentienummer K17391
Regeling CVDR631030_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-12-13
Taal nl
Titel Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent stikstof (Beleidsregel salderen stikstof provincie Groningen 2019)
Uitgever Groningen
Verwijzing prb-2019-8088
Volgnummer 8088