Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2019 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "prb-2019-8075".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Geo informatie (provincie) Noord-Brabant
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2017-09-01
Grondslag artikel 2.2 van de Wet natuurbescherming]|[1.0:c:BWBR0037552&artikel=2.2&g=2019-10-01
Grondslag artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming]|[1.0:c:BWBR0037552&artikel=2.7&g=2019-10-01
Jaargang 2019
Maker Noord-Brabant
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.9/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2019-12-12
Referentienummer 4621075
Regeling CVDR600919_10
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-12-13
Taal nl
Titel Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant houdende regels ter bescherming van de natuur (Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant)
Uitgever Noord-Brabant
Verwijzing prb-2019-8075
Volgnummer 8075