Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2019 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "prb-2019-6751".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel intern en extern salderen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Geo informatie (provincie) Gelderland
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2019-10-01
Grondslag artikel 2.2 van de Wet natuurbescherming]|[1.0:c:BWBR0037552&artikel=2.2&g=2019-10-01
Grondslag artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming]|[1.0:c:BWBR0037552&artikel=2.7&g=2019-10-01
Jaargang 2019
Maker Gelderland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.8/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2019-10-10
Referentienummer 2010-007680
Regeling CVDR628182_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-10-11
Taal nl
Titel Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent intern en extern salderen
Uitgever Gelderland
Verwijzing prb-2019-6751
Volgnummer 6751