Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-05-2019 gepubliceerd door Fryslân. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2019-3569".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water/ KRW- en klimaat d.d. zomer 2019
Betreft regeling CVDR624194_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Fryslân
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/CVDR609482/CVDR609482_1.html
Identifier prb-2019-3569
Jaargang 2019
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Fryslân
Publicatiedatum 2019-05-15
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 3569
Publicerende organisatie Fryslân
Referentienummer 01661273
Startdatum 2019-05-16
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent openstelling niet-productieve investeringen water/ KRW- en klimaat (Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water/ KRW- en klimaat d.d. zomer 2019)
Uitgever Fryslân