Wijzigingen begrenzing Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone Omgevingsverordening Gelderland

Bekendmaking van het besluit van 23 april 2019 - zaaknummer 2019-004409 tot Wijziging begrenzing Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone op de kaart Regels Natuur behorende bij de Omgevingsverordening Gelderland

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Gelet op Artikel 2.42 van de Omgevingsverordening Gelderland,

 

Besluiten

 • 1.

  Vast te stellen de volgende regeling tot wijziging van de begrenzing op de kaart Regels Natuur behorende bij de Omgevingsverordening Gelderland.

 • .

  Voor de volgende projecten kaart regels Natuur behorende bij de Omgevingsverordening Gelderland te wijzigen conform bijgevoegde kaarten.

  • 1.

   Landgoed De Valkenberg, gemeente Rheden

  • 2.

   Scheepswerf Ravenstein, gemeente Druten

  • 3.

   Inpassingsplan Filipsberg, gemeente Heerde

  • 4.

   Bosbeekweg Bennekom, gemeente Ede

  • 5.

   Sportpark Kastanjebos, Otterlo, gemeente Ede

  • 6.

   Landgoed Appel, gemeente Nijkerk

  • 7.

   Oostelijke randweg, gemeente Doetinchem

  • 8.

   Gaanderenseweg, gemeente Doetinchem

  • 9.

   Natuurcompensatie N18, Holterhoek, gemeente Berkelland

 

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

 • 3.

  De vastgestelde wijzigingen worden op de kaart Regels Natuur verwerkt bij de consolidatie van de eerstvolgende actualisatie van de Omgevingsverordening (Actualisatieplan 7 tot wijziging van de Omgevingsverordening Gelderland).

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland Voornoemd

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J.C.G.M. Berends - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

Bijlage 1 Landgoed De Valkenberg, gemeente Rheden

Bijlage 2 Scheepswerf Ravenstein, gemeente Druten

Bijlage 3 Inpassingsplan Filipsberg, gemeente Heerde

Bijlage 4 Bosbeekweg Bennekom, gemeente Ede

Bijlage 5 Sportpark Kastanjebos, Otterlo, gemeente Ede

Bijlage 6 Landgoed Appel, gemeente Nijkerk

Bijlage 7 Oostelijke randweg, gemeente Doetinchem

Bijlage 8 Gaanderenseweg, gemeente Doetinchem

Bijlage 9 Natuurcompensatie N18, Holterhoek, gemeente Berkelland

Naar boven