Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-02-2019 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2019-1353".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR621760_1
Citeertitel Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen ZuidHolland 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Geo informatie (provincie) Zuid-Holland
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2019-01-01
Grondslag artikel 158, eerste lid, van de Provinciewet;1.0:c:BWBR0005645&artikel=158&lid=1&g=2019-01-01
Identifier prb-2019-1353
Jaargang 2019
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2019-02-22
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 1353
Publicerende organisatie Zuid-Holland
Referentienummer PZH-2019-67771851
Startdatum 2019-02-23
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 19 februari 2019 tot vaststelling van de Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019 (Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019)
Uitgever Zuid-Holland