Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2018 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "prb-2018-9219".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR615782_1
Citeertitel Beleidsregel Wet Bibob Noord-Brabant 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Geo informatie (provincie) Noord-Brabant
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2018-11-09
Identifier prb-2018-9219
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2018-12-12
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 9219
Publicerende organisatie Noord-Brabant
Startdatum 2018-12-13
Taal nl
Titel Beleidsregel Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de wet Bibob (Beleidsregel Wet Bibob Noord-Brabant 2018)
Uitgever Noord-Brabant