Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-11-2018 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2018-8790".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR614831_1
Citeertitel Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20-09-2016, nummer 819ADECD, tot vaststelling van het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht
Geo informatie (provincie) Utrecht
Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0024779&g=2018-07-28
Grondslag Besluit omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0027464&g=2018-07-28
Identifier prb-2018-8790
Jaargang 2018
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2018-11-28
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 8790
Publicerende organisatie Utrecht
Referentienummer 819ADECD
Startdatum 2018-11-29
Taal nl
Titel Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20-09-2016, nummer 819ADECD, tot vaststelling van het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2019
Uitgever Utrecht