Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8256

Gepubliceerd op 7 november 2018 09:22

Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 30 oktober 2018, nr. 1093616/1109276, tot vaststelling van de grensbeschrijving van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Gelet op de wet tot samenvoeging van de gemeenten Haarlemmermeer en Spaarnwoude en Haarlemmermeer (Staatsblad 276, jaargang 2018);

 

Gelet op het besluit van 11 juli 2018 houdende het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet (Staatsblad 277, jaargang 2018);

 

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling;

 

 

 

Besluiten:

ARTIKEL 1  

Gedeputeerde staten stellen de navolgende beschrijving van de grens vast van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, die gelijk zijn aan de buitengrens van de huidige gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer, die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart:

 

 • A.

  Grens met Aalsmeer

  Vanaf het snijpunt van de grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Aalsmeer tot aan het snijpunt van de huidige grens van de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeenten Aalsmeer en Kaag en Braassem.

   

 • B.

  Grens met Kaag en Braassem

  Vanaf het onder A. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Kaag en Braassem tot aan het snijpunt van de huidige grens van de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeenten Kaag en Braassem en Teylingen.

   

 • C.

  Grens met Teylingen

  Vanaf het onder B. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Teylingen tot aan het snijpunt van de huidige grens van de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeenten Teylingen en Lisse.

   

 • D.

  Grens met Lisse

  Vanaf het onder C. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Lisse tot aan het snijpunt van de huidige grens van de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeenten Lisse en Hillegom.

   

 • E.

  Grens met Hillegom

  Vanaf het onder D. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Hillegom tot aan het snijpunt van de huidige grens van de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeenten Hillegom en Bloemendaal.

   

 • F.

  Grens met Bloemendaal

  Vanaf het onder E. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Bloemendaal tot aan het snijpunt van de huidige grens van de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeenten Bloemendaal en Heemstede.

   

 • G.

  Grens met Heemstede

  Vanaf het onder F. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Heemstede tot aan het snijpunt van de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeenten Heemstede en Haarlem.

   

 • H.

  Grens met Haarlem

  Vanaf het onder G. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Haarlem tot aan het snijpunt van de huidige grens van de op te heffen gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlem.

   

 • I.

  Grens met Haarlem

  Vanaf het onder H. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlem tot aan het snijpunt van de huidige grens van de op te heffen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeenten Haarlem en Velsen.

   

 • J.

  Grens met Velsen

  Vanaf het onder I. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Velsen tot aan het snijpunt van de huidige grens van de op te heffen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeenten Velsen en Zaanstad.

   

 • K.

  Grens met Zaanstad

  Vanaf het onder J. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Zaanstad tot aan het snijpunt van de huidige grens van de op te heffen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeenten Zaanstad en Amsterdam.

   

 • L.

  Grens met Amsterdam

  Vanaf het onder K. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Amsterdam tot aan het snijpunt van de huidige grens van de op te heffen gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer en de gemeente Amsterdam.

   

 • M.

  Grens met Amsterdam

  Vanaf het onder L. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Amsterdam tot aan het snijpunt van de huidige grens van de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen.

   

 • N.

  Grens met Amstelveen

  Vanaf het onder M. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Amstelveen tot aan het snijpunt van de huidige grens van de op te heffen gemeente Haarlemmermeer en de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer.

ARTIKEL 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Haarlem, 30 oktober 2018

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R. M. Bergkamp, provinciesecretaris

Bijlage  


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl