Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7497

Gepubliceerd op 12 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl Externe bijlagen

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Locht 125, Veldhoven.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 9 oktober 2018 de ‘Wijziging Verordening ruimte ivm plan Locht 125, Veldhoven’ vastgesteld. Het planidentificatienummer van deze wijzigingsverordening is: NL.IMRO.9930.VrNBHB0861Locht125-va01.

 

Inhoud

Het bestemmingsplan “De Locht 125” voorziet in planologisch-juridische legalisering van een paardenstal met een oppervlakte van 90m² exclusief dakoverstek. Er zal financieel worden gecompenseerd.

Door de beoogde planologisch-juridische legalisering van de paardenstal zal deze onderdeel gaan vormen van de woonbestemming ter plaatse van De Locht 125. De locatie van de paardenstal ligt evenwel binnen de structuur NNB. Hier moet een bestemming gericht zijn op behoud en ontwikkeling van natuur, zodat het bestemmingsplan op voornoemd onderdeel hiermee in strijd is. Vaststelling van het bestemmingsplan is daarom alleen mogelijk na aanpassing van de grenzen van het NNB in de Verordening ruimte. Dit is mogelijk o.b.v. artikel 5.5 Verordening ruimte: herbegrenzing van het NNB op verzoek bij kleinschalige ingrepen. Het plan voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden (o.a. op het gebied van financiële compensatie) en er worden verder geen provinciale belangen geschaad. Er bestaat dus geen bezwaar tegen medewerking aan het gemeentelijk plan d.m.v. een herbegrenzing.

Hierdoor kan de gemeente het bestemmingsplan ‘De Locht 125’ vaststellen.

De vaststelling van de wijziging van de Verordening ruimte zorgt ervoor dat de kaarten van deze verordening en het bestemmingsplan goed op elkaar aansluiten.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de wijzigingsverordening raadplegen via de rechtstreekse linken hieronder:

1. http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl;

2. www.ruimtelijkeplannen.nl

’s-Hertogenbosch, 9 oktober 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

Prof.dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl