Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-07-2018 gepubliceerd door Groningen. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2018-5509".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR611809_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit kleine windturbines pilot-gemeente Bedum
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Groningen
Geo informatie (provincie) Groningen
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/CVDR410825/CVDR410825_7.html
Identifier prb-2018-5509
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2018-07-25
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 5509
Publicerende organisatie Groningen
Referentienummer K9888
Startdatum 2018-07-26
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het aanwijzen van de pilot-gemeente Bedum
Uitgever Groningen