Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-04-2018 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "prb-2018-3051".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR609685_1
Citeertitel Beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties Noord-Brabant
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Geo informatie (provincie) Noord-Brabant
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2018-04-11
Identifier prb-2018-3051
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2018-04-25
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 3051
Publicerende organisatie Noord-Brabant
Referentienummer 4337205
Startdatum 2018-04-26
Taal nl
Titel Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties (Beleidsregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties Noord-Brabant)
Uitgever Noord-Brabant