Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2017 gepubliceerd door Zeeland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2017-6055".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR605589_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zeeland
Grondslag artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A4&g=2017-12-01
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2017-12-01
Grondslag artikel 158 van de Provinciewet;1.0:c:BWBR0005645&artikel=158&g=2017-07-01
Grondslag artikel 176 van de Provinciewet;1.0:c:BWBR0005645&artikel=176&g=2017-07-01
Identifier prb-2017-6055
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Zeeland
Publicatiedatum 2017-12-22
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 6055
Publicerende organisatie Zeeland
Referentienummer 17028769
Startdatum 2017-12-23
Taal nl
Titel Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland en de commissaris van de Koning van Zeeland en houdende mandaatbesluit IPO inzake subsidie Stichting CROW 2018
Uitgever Zeeland