Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-11-2017 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2017-5258".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Mandaat en machtigignsbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland POP-3 Jonge Landbouwers Zuid-Holland
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Geo informatie (coördinaten) 81626 456030
Geo informatie (provincie) Zuid-Holland
Grondslag N.v.t.;
Identifier prb-2017-5258
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Postcode en huisnummer 2596AW 1
Publicatiedatum 2017-11-15
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 5258
Publicerende organisatie Zuid-Holland
Straatnaam Zuid-Hollandplein
Taal nl
Titel Besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 7 november 2017, PZH-20176-6161901431 (DOS 2013-0010135) houdende regels inzake de verlening van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende het verstrekken van subsidies op grond van paragraaf 2.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland 2017 (Mandaat en machtigingsbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland POP-3 Jonge Landbouwers Zuid-Holland).
Uitgever Zuid-Holland
Woonplaats 's-Gravenhage