Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-11-2017 gepubliceerd door Noord-Brabant. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2017-5149".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016
Betreft regeling CVDR366527_10
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Brabant
Grondslag art. 2 Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
Identifier prb-2017-5149
Jaargang 2017
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Noord-Brabant
Publicatiedatum 2017-11-10
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 5149
Publicerende organisatie Noord-Brabant
Referentienummer C2216403/ 4267519
Startdatum 2017-11-11
Taal nl
Titel Negende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016
Uitgever Noord-Brabant