Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-04-2017 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "prb-2017-1819".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR601973_1
Citeertitel Beleidsregel Bestuurlijke boetes Wet lokaal spoor 2015
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht
Geo informatie (provincie) Utrecht
Grondslag artikel 44 van de Wet lokaal spoor;1.0:c:BWBR0034363&artikel=44&g=2015-12-15
Grondslag artikel 15, derde lid, van de Provinciewet;1.0:c:BWBR0005645&artikel=15&lid=3&g=2017-01-01
Identifier prb-2017-1819
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2017-04-24
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 1819
Publicerende organisatie Utrecht
Referentienummer 81AB37E1
Startdatum 2017-04-25
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 11 april 2017, nr. 81AB37E1, tot publicatie van de Beleidsregel bestuurlijke boetes Wet lokaal spoor 2015 (nr. 81AA4C1C)
Uitgever Utrecht