Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-01-2017 gepubliceerd door Limburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2017-121".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR84617_3
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Limburg
Geo informatie (provincie) Limburg
Grondslag Wet Luchtvaart, Provinciewet;
Identifier prb-2017-121
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2017-01-12
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 121
Publicerende organisatie Limburg
Startdatum 2017-01-13
Taal nl
Titel Wijzigingsverordening Verordening Luchthavens Provincie Limburg
Uitgever Limburg