Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2016 gepubliceerd door Limburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2016-6791".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR354483_2
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Limburg
Geo informatie (provincie) Limburg
Grondslag wet Awb;1.0:c:BWBR0005537&g=2016-11-03
Grondslag wet PW;1.0:c:BWBR0005645&g=2016-02-01
Identifier prb-2016-6791
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2016-12-20
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 6791
Publicerende organisatie Limburg
Startdatum 2016-12-21
Taal nl
Titel Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014
Uitgever Limburg