Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2016 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2016-6484".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 81626 456030
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Identifier prb-2016-6484
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Postcode en huisnummer 2596AW 1
Provincienaam Zuid-Holland
Publicatiedatum 2016-12-06
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 6484
Publicerende organisatie Zuid-Holland
Straatnaam Zuid-Hollandplein
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van 29 november 2016, PZH-2016-571480015 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2017 (Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2017)
Uitgever Zuid-Holland
Woonplaats 's-Gravenhage