Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-02-2016 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2016-1021".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Identifier prb-2016-1021
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Zuid-Holland
Publicatiedatum 2016-02-22
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 1021
Publicerende organisatie Zuid-Holland
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2016, PZH-2016-5425149788 (DOS-2013-0010135), tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016 (Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016)
Uitgever Zuid-Holland