Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Niet-dossierstuk en heeft als identifier "nds-tk-2021D37592".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-10-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier nds-tk-2021D37592
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-11-01
Publicatienaam Niet-dossierstuk
Publicatienummer 2021D37592
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Niet-dossierstuk
Taal nl
Titel Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet (Kamerstuk 34763-13)
Vergaderjaar 2021-2022